forbot
+38 (068) 550-61-44

AGRODOKA, TM

PREMIUM_BUSINESS
  • AGRODOKA, TM
Quầy trưng bày
Máy bơm đĩa răng
Máy bơm đĩa răng
12.00 UAH
Máy bơm đĩa răng
Máy bơm đĩa răng
18.90 UAH
Máy bơm đĩa răng
Máy bơm đĩa răng
7.60 UAH
Máy bơm đĩa răng
Máy bơm đĩa răng
22.40 UAH
Máy bơm đĩa răng
Máy bơm đĩa răng
29.00 UAH
Máy bơm đĩa răng
Máy bơm đĩa răng
14.00 UAH
Máy bơm đĩa răng
Máy bơm đĩa răng
18.00 UAH
Máy bơm đĩa răng
Máy bơm đĩa răng
12.80 UAH
Máy bơm đĩa răng
Máy bơm đĩa răng
20.30 UAH
Sửa chữa máy móc nông nghiệp
Sửa chữa máy móc nông nghiệp
Sửa chữa máy móc nông nghiệp
Sửa chữa máy móc nông nghiệp
Sửa chữa máy móc nông nghiệp
Sửa chữa máy móc nông nghiệp
Máy bơm đĩa răng
Máy bơm đĩa răng
Máy bơm đĩa răng
Máy bơm đĩa răng
Máy bơm đĩa răng
Máy bơm đĩa răng
Máy bơm đĩa răng
Máy bơm đĩa răng
Máy bơm đĩa răng
Máy bơm đĩa răng
Máy bơm đĩa răng
Máy bơm đĩa răng
Máy bơm đĩa răng
Máy bơm đĩa răng
Máy bơm đĩa răng
Máy bơm đĩa răng
Máy bơm đĩa răng
Máy bơm đĩa răng
Sửa chữa máy móc nông nghiệp
Sửa chữa máy móc nông nghiệp
Sửa chữa máy móc nông nghiệp
Sửa chữa máy móc nông nghiệp
Sửa chữa máy móc nông nghiệp
Sửa chữa máy móc nông nghiệp
Liên hệ

Địa chỉ

Ukraina,  Zaporozhje region,  Melitopol,  st. Zindelsa, house 6

Thủ trưởng

Lavrentev Sergej Aleksandrovich

Điện thoại của doanh nghiệp

Ban Giám đốc
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
Phòng Kinh doanh
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!

Internet

Email:
Trang web:
Trang web:

Mô tả

Toàn bộ số sản phẩm và dịch vụ của công ty AGRODOKA, TM. Tất cả thông tin về AGRODOKA, TM tại Melitopol (Ukraina).